-->

ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(Venus Remedies ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 127.7

₹6.05 (4.97%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹127.7 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹127.7 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹127.7

PHARMACEUTICALS
17-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(Venus Remedies ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4.97% ਜਾਂ 6.05 121.65 ਤੋਂ 127.7 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(Venus Remedies ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4.97% ਜਾਂ 6.05 ਤੋਂ 121.65 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 127.7 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(Venus Remedies ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 127.7 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 127.7 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY PHARMA P/E 33.61 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(Venus Remedies ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 15.26 ਹੈ

ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(Venus Remedies ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 26,611 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(Venus Remedies ) 17-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 127.7 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 10-Oct-2019 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 19.6 ਸੀ

Recommended

ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 73

OPEN: ₹75.7 , DAY HIGH: ₹75.7 , DAY LOW: ₹70.05

ਜੇਬੀ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 1125.05

OPEN: ₹1080 , DAY HIGH: ₹1149.9 , DAY LOW: ₹1080

ਪਨਾਸੀਆ ਬਾਇਓਟੇਕ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 207.6

OPEN: ₹216.4 , DAY HIGH: ₹223.25 , DAY LOW: ₹205.05

ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 127.7

OPEN: ₹127.7 , DAY HIGH: ₹127.7 , DAY LOW: ₹127.7

Downloads