ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (Sakar Healthcare ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 73

₹0.45 (0.62%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹75.7 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹75.7 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹70.05

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (Sakar Healthcare ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.62% ਜਾਂ 0.45 72.55 ਤੋਂ 73 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (Sakar Healthcare ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.62% ਜਾਂ 0.45 ਤੋਂ 72.55 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 73 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (Sakar Healthcare ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 70.05 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 75.7 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NA P/E NA ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (Sakar Healthcare ) P/E ਅਨੁਪਾਤ NA ਹੈ

ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (Sakar Healthcare ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 24,768 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (Sakar Healthcare ) 01-Jul-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 83.75 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 11-Oct-2019 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 44.1 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ(Sakar Healthcare Limited) with similar stocks

Downloads