-->

ਸੁਵੇਨ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Suven Life Sciences ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 55.75

₹4.2 (8.15%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹51.55 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹56.7 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹51.55

PHARMACEUTICALS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸੁਵੇਨ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Suven Life Sciences ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 8.15% ਜਾਂ 4.2 51.55 ਤੋਂ 55.75 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਸੁਵੇਨ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Suven Life Sciences ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 8.15% ਜਾਂ 4.2 ਤੋਂ 51.55 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 55.75 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਸੁਵੇਨ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Suven Life Sciences ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 51.55 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 56.7 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY PHARMA P/E 35.28 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਵੇਨ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Suven Life Sciences ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 10.73 ਹੈ

ਸੁਵੇਨ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Suven Life Sciences ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 48,63,848 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਸੁਵੇਨ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Suven Life Sciences ) 15-Nov-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 334.7 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 21-Jan-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 15.2 ਸੀ

Recommended

ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 73

OPEN: ₹75.7 , DAY HIGH: ₹75.7 , DAY LOW: ₹70.05

ਜੇਬੀ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 1125.05

OPEN: ₹1080 , DAY HIGH: ₹1149.9 , DAY LOW: ₹1080

ਪਨਾਸੀਆ ਬਾਇਓਟੇਕ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 207.6

OPEN: ₹216.4 , DAY HIGH: ₹223.25 , DAY LOW: ₹205.05

ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 127.7

OPEN: ₹127.7 , DAY HIGH: ₹127.7 , DAY LOW: ₹127.7

Downloads