-->

ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (Jagran Prakashan ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 38.4

₹0.049999999999997 (0.13%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹38.5 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹39 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹38.2

PRINTING AND PUBLISHING
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (Jagran Prakashan ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.13% ਜਾਂ 0.049999999999997 38.35 ਤੋਂ 38.4 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (Jagran Prakashan ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.13% ਜਾਂ 0.049999999999997 ਤੋਂ 38.35 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 38.4 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (Jagran Prakashan ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 38.2 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 39 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY MEDIA P/E 0 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (Jagran Prakashan ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 5.88 ਹੈ

ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (Jagran Prakashan ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1,83,591 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (Jagran Prakashan ) 24-Feb-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 74.35 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 26-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 32.1 ਸੀ

Recommended

ਇਨਫੋਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 3.25

OPEN: ₹3.5 , DAY HIGH: ₹3.5 , DAY LOW: ₹3.25

ਐਸ ਚੰਦ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 72.5

OPEN: ₹73.25 , DAY HIGH: ₹75.5 , DAY LOW: ₹72.2

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 51.4

OPEN: ₹52.35 , DAY HIGH: ₹53.85 , DAY LOW: ₹51.25

ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 38.4

OPEN: ₹38.5 , DAY HIGH: ₹39 , DAY LOW: ₹38.2

Downloads