ਸਬ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨ'ਉ ਮੀਡੀਆ (Sab Events & Governance Now Media ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 1.25

₹-0.05 (-3.85%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹1.3 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹1.3 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹1.25

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਬ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨ'ਉ ਮੀਡੀਆ (Sab Events & Governance Now Media ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 1.25 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 1.3 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY MEDIA P/E 0 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨ'ਉ ਮੀਡੀਆ (Sab Events & Governance Now Media ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਸਬ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨ'ਉ ਮੀਡੀਆ (Sab Events & Governance Now Media ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 18,280 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਸਬ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨ'ਉ ਮੀਡੀਆ (Sab Events & Governance Now Media ) 02-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1.75 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 07-Apr-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 0.4 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਸਬ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨ'ਉ ਮੀਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ(Sab Events & Governance Now Media Limited) with similar stocks

Downloads