-->

ਆਈਓਐਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਆਸਟੁਕਲ (IOL Chemicals and Pharmaceuticals ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 830.5

₹3.5 (0.42%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹834 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹860 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹819

PHARMACEUTICALS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਆਈਓਐਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਆਸਟੁਕਲ (IOL Chemicals and Pharmaceuticals ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.42% ਜਾਂ 3.5 827 ਤੋਂ 830.5 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਆਈਓਐਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਆਸਟੁਕਲ (IOL Chemicals and Pharmaceuticals ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.42% ਜਾਂ 3.5 ਤੋਂ 827 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 830.5 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਆਈਓਐਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਆਸਟੁਕਲ (IOL Chemicals and Pharmaceuticals ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 819 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 860 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY PHARMA P/E 33.61 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਓਐਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਆਸਟੁਕਲ (IOL Chemicals and Pharmaceuticals ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 11.66 ਹੈ

ਆਈਓਐਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਆਸਟੁਕਲ (IOL Chemicals and Pharmaceuticals ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 14,51,789 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਆਈਓਐਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਆਸਟੁਕਲ (IOL Chemicals and Pharmaceuticals ) 25-Aug-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 898.9 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 25-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 146.3 ਸੀ

Recommended

ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 73

OPEN: ₹75.7 , DAY HIGH: ₹75.7 , DAY LOW: ₹70.05

ਜੇਬੀ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 1125.05

OPEN: ₹1080 , DAY HIGH: ₹1149.9 , DAY LOW: ₹1080

ਪਨਾਸੀਆ ਬਾਇਓਟੇਕ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 207.6

OPEN: ₹216.4 , DAY HIGH: ₹223.25 , DAY LOW: ₹205.05

ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 127.7

OPEN: ₹127.7 , DAY HIGH: ₹127.7 , DAY LOW: ₹127.7

Downloads