-->

ਗੁਫਿਕ ਬਾਇਓਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Gufic Biosciences ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 82.65

₹1.4 (1.72%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹82.05 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹88.25 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹81.45

PHARMACEUTICALS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਗੁਫਿਕ ਬਾਇਓਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Gufic Biosciences ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.72% ਜਾਂ 1.4 81.25 ਤੋਂ 82.65 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਗੁਫਿਕ ਬਾਇਓਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Gufic Biosciences ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.72% ਜਾਂ 1.4 ਤੋਂ 81.25 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 82.65 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਗੁਫਿਕ ਬਾਇਓਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Gufic Biosciences ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 81.45 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 88.25 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY PHARMA P/E 33.61 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਫਿਕ ਬਾਇਓਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Gufic Biosciences ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 51.42 ਹੈ

ਗੁਫਿਕ ਬਾਇਓਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Gufic Biosciences ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 6,46,899 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਗੁਫਿਕ ਬਾਇਓਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Gufic Biosciences ) 03-Aug-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 104.9 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 23-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 37 ਸੀ

Recommended

ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 73

OPEN: ₹75.7 , DAY HIGH: ₹75.7 , DAY LOW: ₹70.05

ਜੇਬੀ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 1125.05

OPEN: ₹1080 , DAY HIGH: ₹1149.9 , DAY LOW: ₹1080

ਪਨਾਸੀਆ ਬਾਇਓਟੇਕ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 207.6

OPEN: ₹216.4 , DAY HIGH: ₹223.25 , DAY LOW: ₹205.05

ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 127.7

OPEN: ₹127.7 , DAY HIGH: ₹127.7 , DAY LOW: ₹127.7

Downloads