-->

ਦਿਵੀ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Divi's Laboratories ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 3346

₹134.85 (4.2%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹3230 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹3389 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹3228

PHARMACEUTICALS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਦਿਵੀ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Divi's Laboratories ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4.2% ਜਾਂ 134.85 3211.15 ਤੋਂ 3346 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਦਿਵੀ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Divi's Laboratories ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4.2% ਜਾਂ 134.85 ਤੋਂ 3211.15 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 3346 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਦਿਵੀ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Divi's Laboratories ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 3228 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 3389 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY PHARMA P/E 33.61 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਵੀ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Divi's Laboratories ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 53.36 ਹੈ

ਦਿਵੀ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Divi's Laboratories ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 33,62,845 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਦਿਵੀ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Divi's Laboratories ) 18-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 3389 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 19-Sep-2019 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1570.5 ਸੀ

Recommended

ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 73

OPEN: ₹75.7 , DAY HIGH: ₹75.7 , DAY LOW: ₹70.05

ਜੇਬੀ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 1125.05

OPEN: ₹1080 , DAY HIGH: ₹1149.9 , DAY LOW: ₹1080

ਪਨਾਸੀਆ ਬਾਇਓਟੇਕ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 207.6

OPEN: ₹216.4 , DAY HIGH: ₹223.25 , DAY LOW: ₹205.05

ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 127.7

OPEN: ₹127.7 , DAY HIGH: ₹127.7 , DAY LOW: ₹127.7

Downloads