-->

ਬਰੂਕਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Brooks Laboratories ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 49.15

₹2.3 (4.91%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹49.15 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹49.15 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹49.15

PHARMACEUTICALS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਬਰੂਕਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Brooks Laboratories ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4.91% ਜਾਂ 2.3 46.85 ਤੋਂ 49.15 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਬਰੂਕਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Brooks Laboratories ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4.91% ਜਾਂ 2.3 ਤੋਂ 46.85 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 49.15 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਬਰੂਕਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Brooks Laboratories ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 49.15 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 49.15 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY PHARMA P/E 33.61 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰੂਕਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Brooks Laboratories ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਬਰੂਕਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Brooks Laboratories ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 26,167 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਬਰੂਕਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (Brooks Laboratories ) 18-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 49.15 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 27-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 13.85 ਸੀ

Recommended

ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 73

OPEN: ₹75.7 , DAY HIGH: ₹75.7 , DAY LOW: ₹70.05

ਜੇਬੀ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 1125.05

OPEN: ₹1080 , DAY HIGH: ₹1149.9 , DAY LOW: ₹1080

ਪਨਾਸੀਆ ਬਾਇਓਟੇਕ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 207.6

OPEN: ₹216.4 , DAY HIGH: ₹223.25 , DAY LOW: ₹205.05

ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 127.7

OPEN: ₹127.7 , DAY HIGH: ₹127.7 , DAY LOW: ₹127.7

Downloads