ਐਸੀਆਂ ਪੈਂਟ (Asian Paints) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 2037.85

₹29.9 (1.49%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹2026.3 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹2044.35 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹2015

PAINTS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਸੀਆਂ ਪੈਂਟ (Asian Paints) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.49% ਜਾਂ 29.9 2007.95 ਤੋਂ 2037.85 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਐਸੀਆਂ ਪੈਂਟ (Asian Paints) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.49% ਜਾਂ 29.9 ਤੋਂ 2007.95 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2037.85 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਐਸੀਆਂ ਪੈਂਟ (Asian Paints) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 2015 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 2044.35 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸੀਆਂ ਪੈਂਟ (Asian Paints) P/E ਅਨੁਪਾਤ 85.47 ਹੈ

ਐਸੀਆਂ ਪੈਂਟ (Asian Paints) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 30,21,436 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਐਸੀਆਂ ਪੈਂਟ (Asian Paints) 11-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 2069.95 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 19-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1431.2 ਸੀ

Recommended

ਬਰਜਰ ਪੇਂਟਸ (ਆਈ) ਸੀਮਿਤ

₹ 578.9

OPEN: ₹572.5 , DAY HIGH: ₹582.95 , DAY LOW: ₹568.15

ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਪੇਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 69.75

OPEN: ₹71.8 , DAY HIGH: ₹72.5 , DAY LOW: ₹69.65

ਐਸੀਆਂ ਪੈਂਟ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2037.85

OPEN: ₹2026.3 , DAY HIGH: ₹2044.35 , DAY LOW: ₹2015

ਅਕਜ਼ੋ ਨੋਬਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2155

OPEN: ₹2111.35 , DAY HIGH: ₹2178.75 , DAY LOW: ₹2084.95

ਕੰਸਾਈ ਨੇਰੋਲੈਕ ਪੇਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 509.7

OPEN: ₹519.35 , DAY HIGH: ₹532.05 , DAY LOW: ₹508.55

Compare ਐਸੀਆਂ ਪੈਂਟ ਲਿਮਿਟਿਡ (Asian Paints Limited) with similar stocks

Berger Paints (I)
Volume: 17,92,343
Last Price Change: 0.16%
Shalimar Paints
Volume: 54,953
Last Price Change: -2.45%
Kansai Nerolac Paints
Volume: 2,47,197
Last Price Change: -1.69%
Akzo Nobel India
Volume: 9,131
Last Price Change: 1.79%
Downloads