ਅਕਜ਼ੋ ਨੋਬਲ ਇੰਡੀਆ (Akzo Nobel India ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 2155

₹37.85 (1.79%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹2111.35 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹2178.75 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹2084.95

PAINTS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅਕਜ਼ੋ ਨੋਬਲ ਇੰਡੀਆ (Akzo Nobel India ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.79% ਜਾਂ 37.85 2117.15 ਤੋਂ 2155 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਅਕਜ਼ੋ ਨੋਬਲ ਇੰਡੀਆ (Akzo Nobel India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.79% ਜਾਂ 37.85 ਤੋਂ 2117.15 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2155 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਅਕਜ਼ੋ ਨੋਬਲ ਇੰਡੀਆ (Akzo Nobel India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 2084.95 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 2178.75 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਜ਼ੋ ਨੋਬਲ ਇੰਡੀਆ (Akzo Nobel India ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 60.26 ਹੈ

ਅਕਜ਼ੋ ਨੋਬਲ ਇੰਡੀਆ (Akzo Nobel India ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 9,131 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਅਕਜ਼ੋ ਨੋਬਲ ਇੰਡੀਆ (Akzo Nobel India ) 17-Feb-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 2500 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 18-Sep-2019 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1695 ਸੀ

Recommended

ਬਰਜਰ ਪੇਂਟਸ (ਆਈ) ਸੀਮਿਤ

₹ 578.9

OPEN: ₹572.5 , DAY HIGH: ₹582.95 , DAY LOW: ₹568.15

ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਪੇਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 69.75

OPEN: ₹71.8 , DAY HIGH: ₹72.5 , DAY LOW: ₹69.65

ਐਸੀਆਂ ਪੈਂਟ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2037.85

OPEN: ₹2026.3 , DAY HIGH: ₹2044.35 , DAY LOW: ₹2015

ਅਕਜ਼ੋ ਨੋਬਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2155

OPEN: ₹2111.35 , DAY HIGH: ₹2178.75 , DAY LOW: ₹2084.95

ਕੰਸਾਈ ਨੇਰੋਲੈਕ ਪੇਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 509.7

OPEN: ₹519.35 , DAY HIGH: ₹532.05 , DAY LOW: ₹508.55

Compare ਅਕਜ਼ੋ ਨੋਬਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ(Akzo Nobel India Limited) with similar stocks

Asian Paints
Volume: 30,21,436
Last Price Change: 1.49%
Berger Paints (I)
Volume: 17,92,343
Last Price Change: 0.16%
Shalimar Paints
Volume: 54,953
Last Price Change: -2.45%
Kansai Nerolac Paints
Volume: 2,47,197
Last Price Change: -1.69%
Downloads