-->

ਅਲਕੇਮ ਲੈਬੋਰਟੋਰੀਜ਼(Alkem Laboratories ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 2855

₹14.05 (0.49%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹2855 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹2930 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹2826.25

PHARMACEUTICALS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅਲਕੇਮ ਲੈਬੋਰਟੋਰੀਜ਼(Alkem Laboratories ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.49% ਜਾਂ 14.05 2840.95 ਤੋਂ 2855 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਅਲਕੇਮ ਲੈਬੋਰਟੋਰੀਜ਼(Alkem Laboratories ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.49% ਜਾਂ 14.05 ਤੋਂ 2840.95 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2855 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਅਲਕੇਮ ਲੈਬੋਰਟੋਰੀਜ਼(Alkem Laboratories ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 2826.25 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 2930 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY PHARMA P/E 33.61 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਕੇਮ ਲੈਬੋਰਟੋਰੀਜ਼(Alkem Laboratories ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 22.95 ਹੈ

ਅਲਕੇਮ ਲੈਬੋਰਟੋਰੀਜ਼(Alkem Laboratories ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2,53,381 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਅਲਕੇਮ ਲੈਬੋਰਟੋਰੀਜ਼(Alkem Laboratories ) 07-Aug-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 3090 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 19-Sep-2019 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1849.05 ਸੀ

Recommended

ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 73

OPEN: ₹75.7 , DAY HIGH: ₹75.7 , DAY LOW: ₹70.05

ਜੇਬੀ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 1125.05

OPEN: ₹1080 , DAY HIGH: ₹1149.9 , DAY LOW: ₹1080

ਪਨਾਸੀਆ ਬਾਇਓਟੇਕ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 207.6

OPEN: ₹216.4 , DAY HIGH: ₹223.25 , DAY LOW: ₹205.05

ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 127.7

OPEN: ₹127.7 , DAY HIGH: ₹127.7 , DAY LOW: ₹127.7

Downloads