-->

ਐਬਬੋਟ ਇੰਡੀਆ (Abbott India ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 16518.15

₹76.850000000002 (0.47%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹16480 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹16690.9 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹16441.3

PHARMACEUTICALS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਬਬੋਟ ਇੰਡੀਆ (Abbott India ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.47% ਜਾਂ 76.850000000002 16441.3 ਤੋਂ 16518.15 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਐਬਬੋਟ ਇੰਡੀਆ (Abbott India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.47% ਜਾਂ 76.850000000002 ਤੋਂ 16441.3 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 16518.15 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਐਬਬੋਟ ਇੰਡੀਆ (Abbott India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 16441.3 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 16690.9 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY PHARMA P/E 33.61 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਬਬੋਟ ਇੰਡੀਆ (Abbott India ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 740.18 ਹੈ

ਐਬਬੋਟ ਇੰਡੀਆ (Abbott India ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 9,254 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਐਬਬੋਟ ਇੰਡੀਆ (Abbott India ) 12-May-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 18679.75 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 19-Sep-2019 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 9710 ਸੀ

Recommended

ਸਾਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 73

OPEN: ₹75.7 , DAY HIGH: ₹75.7 , DAY LOW: ₹70.05

ਜੇਬੀ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 1125.05

OPEN: ₹1080 , DAY HIGH: ₹1149.9 , DAY LOW: ₹1080

ਪਨਾਸੀਆ ਬਾਇਓਟੇਕ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 207.6

OPEN: ₹216.4 , DAY HIGH: ₹223.25 , DAY LOW: ₹205.05

ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 127.7

OPEN: ₹127.7 , DAY HIGH: ₹127.7 , DAY LOW: ₹127.7

Downloads