વળતરની સરખામણી

ફંડની મુખ્યત્વે ચાર જુદા-જુદા પ્રકાર હોય છે, જે ઈએલએસએસ, ડેટ અને ઇક્વિટી એન્ડ બેલેન્સ ફંડસ છે, આપણે આ ત્રણેયમાં રોકાણ કરવા પર મળતા વળતરને મ્યુચ્યઅલ ફંડ, ફિકસ ડિપોઝીટ અને સોનામાં મળતાં વળતર સાથે સરખાવીશું.

એસેટ કલાસ

સરેરાશ પ વરસનું વળતર ટકામાં

પાંચ વરસ બાદ એક લાખની કિંમત

ફિકસ્ડ ડિપોઝીટ (ટેકસ બાદ કરીને)

૬.પ%

૧.૩૭

ELSS પર વળતર

ર૦.૪૭%

ર.પ૪

ડેટ ફન્ડસ પર વળતર

૧૪.૪ર%

૧.૯૬

ઇક્વિટી ફન્ડસ પર વળતર

ર૭.૬ %

૩.૩૮

ભેલેન્સ ફંડ પર વળતર

૧૬.ર૪%

ર.૧ર

સોના પર વળતર

-૦.૯૮%

૦.૯પ

*ઉપરના ચાર્ટમાં એવરેજની ગણતરી દરેક શ્રેણીમાં ટોપ ૩૦ ફન્ડસને લઈને કરવામાં આવેલ છે

મ્યુચ્યઅલ ફંડસ છેલ્લા પાંચ વરસથી બધા જ રોકાણો કરતાં વધારે વાર્ષિક ર૭ ટકાનું વળતર આપી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ઓછા જાખમ ધરાવતા ડેટ ફન્ડસ પણ બેન્ક ફિકસ ડિપોઝીટ કરતાં લગભગ બમણું વળતર આપનારા સાબિત થયા છે. ખરેખર, મ્યુચ્યઅલ ફંડસ સંપત્તિ વધારવાનો એક ખૂબ જ સારો વિકલ્પ છે. હવે આગળ આપણે મ્યુચ્યઅલ ફંડસમાં કઈ રીતે રોકાણ કરી શકાય એ સમજીશું.


નીચેની લિંકને ક્લિક કરીને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં રોકાણ શરૂ કરવા માટે હવે ફિક્કી એપ ડાઉનલોડ કરો.

Download Fintra app from Play Store

NIFTY top gainers stocks

Hindustan Unilever Limited

₹ 2099

₹-29.2 (-1.37%)

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

DIVERSIFIED

Sun Pharmaceutical Industries Limited

₹ 523.85

₹11.85 (2.31%)

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

PHARMACEUTICALS

Tech Mahindra Limited

₹ 807.9

₹20.95 (2.66%)

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

COMPUTERS - SOFTWARE

Dr. Reddy's Laboratories Limited

₹ 5306

₹478.75 (9.92%)

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

PHARMACEUTICALS

Nestle India Limited

₹ 16160

₹38.65 (0.24%)

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

FOOD AND FOOD PROCESSING

NIFTY top loosers stocks

NTPC Limited

₹ 90.9

₹2.25 (2.54%)

OPEN: ₹89.05 , DAY HIGH: ₹91.1 , DAY LOW: ₹88.7

POWER

Mahindra & Mahindra Limited

₹ 654.95

₹18.15 (2.85%)

OPEN: ₹640 , DAY HIGH: ₹659.4 , DAY LOW: ₹634.55

AUTOMOBILES - 4 WHEELERS

Axis Bank Limited

₹ 445.55

₹2.65 (0.6%)

OPEN: ₹444.55 , DAY HIGH: ₹449.3 , DAY LOW: ₹436.05

BANKS

IndusInd Bank Limited

₹ 616.2

₹-1.15 (-0.19%)

OPEN: ₹622.95 , DAY HIGH: ₹624.65 , DAY LOW: ₹600

BANKS

JSW Steel Limited

₹ 288.1

₹1.25 (0.44%)

OPEN: ₹285.3 , DAY HIGH: ₹293.55 , DAY LOW: ₹284.45

STEEL AND STEEL PRODUCTS