-->

ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਿਮਟਿਡ(Xchanging Solutions ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 85.2

₹2.5 (3.02%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹82.7 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹87.6 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹81.2

COMPUTERS - SOFTWARE
17-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਿਮਟਿਡ(Xchanging Solutions ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 3.02% ਜਾਂ 2.5 82.7 ਤੋਂ 85.2 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਿਮਟਿਡ(Xchanging Solutions ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 3.02% ਜਾਂ 2.5 ਤੋਂ 82.7 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 85.2 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਿਮਟਿਡ(Xchanging Solutions ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 81.2 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 87.6 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY IT P/E 26.3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਿਮਟਿਡ(Xchanging Solutions ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 39.41 ਹੈ

ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਿਮਟਿਡ(Xchanging Solutions ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2,57,391 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਿਮਟਿਡ(Xchanging Solutions ) 17-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 87.6 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 24-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 24.9 ਸੀ

Recommended

ਗੋਲਡਸਟੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 9.1

OPEN: ₹9.25 , DAY HIGH: ₹9.75 , DAY LOW: ₹9.1

ਨਿਉਜਨ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 218

OPEN: ₹223.95 , DAY HIGH: ₹227 , DAY LOW: ₹216.6

ਇੰਟੇਲੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਰੇਨਾ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 214.2

OPEN: ₹218.95 , DAY HIGH: ₹223.7 , DAY LOW: ₹210

ਔਰਿਓਨਪਰੋ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 74.45

OPEN: ₹73.95 , DAY HIGH: ₹74.45 , DAY LOW: ₹72.95

Downloads