-->

ਔਰਿਓਨਪਰੋ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ(Aurionpro Solutions ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 74.45

₹3.5 (4.93%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹73.95 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹74.45 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹72.95

COMPUTERS - SOFTWARE
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਔਰਿਓਨਪਰੋ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ(Aurionpro Solutions ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4.93% ਜਾਂ 3.5 70.95 ਤੋਂ 74.45 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਔਰਿਓਨਪਰੋ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ(Aurionpro Solutions ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4.93% ਜਾਂ 3.5 ਤੋਂ 70.95 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 74.45 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਔਰਿਓਨਪਰੋ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ(Aurionpro Solutions ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 72.95 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 74.45 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY IT P/E 26.3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਔਰਿਓਨਪਰੋ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ(Aurionpro Solutions ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 15.45 ਹੈ

ਔਰਿਓਨਪਰੋ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ(Aurionpro Solutions ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 21,040 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਔਰਿਓਨਪਰੋ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ(Aurionpro Solutions ) 27-Sep-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 111.9 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 16-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 27.2 ਸੀ

Recommended

ਗੋਲਡਸਟੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 9.1

OPEN: ₹9.25 , DAY HIGH: ₹9.75 , DAY LOW: ₹9.1

ਨਿਉਜਨ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 218

OPEN: ₹223.95 , DAY HIGH: ₹227 , DAY LOW: ₹216.6

ਇੰਟੇਲੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਰੇਨਾ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 214.2

OPEN: ₹218.95 , DAY HIGH: ₹223.7 , DAY LOW: ₹210

ਔਰਿਓਨਪਰੋ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 74.45

OPEN: ₹73.95 , DAY HIGH: ₹74.45 , DAY LOW: ₹72.95

Downloads