-->

ਸਿਮਪਲੈਕਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰਜ਼ (Simplex Infrastructures ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 29.45

₹0.15 (0.51%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹29.45 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹29.95 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹29

CONSTRUCTION
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਿਮਪਲੈਕਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰਜ਼ (Simplex Infrastructures ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.51% ਜਾਂ 0.15 29.3 ਤੋਂ 29.45 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਸਿਮਪਲੈਕਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰਜ਼ (Simplex Infrastructures ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.51% ਜਾਂ 0.15 ਤੋਂ 29.3 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 29.45 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਸਿਮਪਲੈਕਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰਜ਼ (Simplex Infrastructures ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 29 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 29.95 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY INFRASTRUCTURE P/E 70.76 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਮਪਲੈਕਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰਜ਼ (Simplex Infrastructures ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਸਿਮਪਲੈਕਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰਜ਼ (Simplex Infrastructures ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 65,905 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਸਿਮਪਲੈਕਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰਜ਼ (Simplex Infrastructures ) 20-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 64.25 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 03-Apr-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 16.5 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads