-->

ਨਿਉਕਲੀਅਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Nucleus Software Exports ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 616

₹43.8 (7.65%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹575 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹619 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹574.4

COMPUTERS - SOFTWARE
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਿਉਕਲੀਅਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Nucleus Software Exports ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 7.65% ਜਾਂ 43.8 572.2 ਤੋਂ 616 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਨਿਉਕਲੀਅਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Nucleus Software Exports ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 7.65% ਜਾਂ 43.8 ਤੋਂ 572.2 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 616 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਨਿਉਕਲੀਅਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Nucleus Software Exports ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 574.4 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 619 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY IT P/E 26.31 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਉਕਲੀਅਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Nucleus Software Exports ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 15.28 ਹੈ

ਨਿਉਕਲੀਅਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Nucleus Software Exports ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3,65,352 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਨਿਉਕਲੀਅਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Nucleus Software Exports ) 18-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 619 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 25-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 156.35 ਸੀ

Recommended

ਗੋਲਡਸਟੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 9.1

OPEN: ₹9.25 , DAY HIGH: ₹9.75 , DAY LOW: ₹9.1

ਨਿਉਜਨ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 218

OPEN: ₹223.95 , DAY HIGH: ₹227 , DAY LOW: ₹216.6

ਇੰਟੇਲੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਰੇਨਾ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 214.2

OPEN: ₹218.95 , DAY HIGH: ₹223.7 , DAY LOW: ₹210

ਔਰਿਓਨਪਰੋ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 74.45

OPEN: ₹73.95 , DAY HIGH: ₹74.45 , DAY LOW: ₹72.95

Downloads