-->

ਐਚਸੀਲ ਟੈਚਨੋਲੋਗੀਜ਼ (HCL Technologies) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 810

₹1.7 (0.21%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹808.3 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹824 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹804

COMPUTERS - SOFTWARE
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਚਸੀਲ ਟੈਚਨੋਲੋਗੀਜ਼ (HCL Technologies) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.21% ਜਾਂ 1.7 808.3 ਤੋਂ 810 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਐਚਸੀਲ ਟੈਚਨੋਲੋਗੀਜ਼ (HCL Technologies) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.21% ਜਾਂ 1.7 ਤੋਂ 808.3 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 810 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਐਚਸੀਲ ਟੈਚਨੋਲੋਗੀਜ਼ (HCL Technologies) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 804 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 824 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY IT P/E 26.3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਚਸੀਲ ਟੈਚਨੋਲੋਗੀਜ਼ (HCL Technologies) P/E ਅਨੁਪਾਤ 23 ਹੈ

ਐਚਸੀਲ ਟੈਚਨੋਲੋਗੀਜ਼ (HCL Technologies) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 88,47,758 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਐਚਸੀਲ ਟੈਚਨੋਲੋਗੀਜ਼ (HCL Technologies) 14-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 825.1 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 19-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 375.25 ਸੀ

Recommended

ਗੋਲਡਸਟੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 9.1

OPEN: ₹9.25 , DAY HIGH: ₹9.75 , DAY LOW: ₹9.1

ਨਿਉਜਨ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 218

OPEN: ₹223.95 , DAY HIGH: ₹227 , DAY LOW: ₹216.6

ਇੰਟੇਲੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਰੇਨਾ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 214.2

OPEN: ₹218.95 , DAY HIGH: ₹223.7 , DAY LOW: ₹210

ਔਰਿਓਨਪਰੋ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 74.45

OPEN: ₹73.95 , DAY HIGH: ₹74.45 , DAY LOW: ₹72.95

Downloads