-->

ਜੀਨੇਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Genesys International Corporation ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 60.9

₹2.9 (5%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹56.25 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹60.9 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹56.25

COMPUTERS - SOFTWARE
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜੀਨੇਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Genesys International Corporation ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 5% ਜਾਂ 2.9 58 ਤੋਂ 60.9 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਜੀਨੇਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Genesys International Corporation ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 5% ਜਾਂ 2.9 ਤੋਂ 58 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 60.9 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਜੀਨੇਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Genesys International Corporation ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 56.25 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 60.9 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY IT P/E 26.3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਨੇਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Genesys International Corporation ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਜੀਨੇਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Genesys International Corporation ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 31,792 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਜੀਨੇਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Genesys International Corporation ) 24-Sep-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 86.1 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 30-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 20.85 ਸੀ

Recommended

ਗੋਲਡਸਟੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 9.1

OPEN: ₹9.25 , DAY HIGH: ₹9.75 , DAY LOW: ₹9.1

ਨਿਉਜਨ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 218

OPEN: ₹223.95 , DAY HIGH: ₹227 , DAY LOW: ₹216.6

ਇੰਟੇਲੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਰੇਨਾ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 214.2

OPEN: ₹218.95 , DAY HIGH: ₹223.7 , DAY LOW: ₹210

ਔਰਿਓਨਪਰੋ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 74.45

OPEN: ₹73.95 , DAY HIGH: ₹74.45 , DAY LOW: ₹72.95

Downloads