-->

ਕਰੀਏਟਿਵ ਆਈ (Creative Eye ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 3.45

₹0.15 (4.55%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹3.45 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹3.45 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹3.4

MEDIA & ENTERTAINMENT
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕਰੀਏਟਿਵ ਆਈ (Creative Eye ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4.55% ਜਾਂ 0.15 3.3 ਤੋਂ 3.45 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਕਰੀਏਟਿਵ ਆਈ (Creative Eye ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4.55% ਜਾਂ 0.15 ਤੋਂ 3.3 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 3.45 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਕਰੀਏਟਿਵ ਆਈ (Creative Eye ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 3.4 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 3.45 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY MEDIA P/E 0 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੀਏਟਿਵ ਆਈ (Creative Eye ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਕਰੀਏਟਿਵ ਆਈ (Creative Eye ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 11,721 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਕਰੀਏਟਿਵ ਆਈ (Creative Eye ) 18-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 3.45 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 13-May-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1.2 ਸੀ

Recommended

ਜੰਪ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 95.95

OPEN: ₹95.25 , DAY HIGH: ₹98.5 , DAY LOW: ₹94.9

ਰੇਡਨ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 1.3

OPEN: ₹0 , DAY HIGH: ₹0 , DAY LOW: ₹0

ਮੁਯਸਿਕ ਬਰੋੜਕਾਸਟਸ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 19.3

OPEN: ₹18.95 , DAY HIGH: ₹20.1 , DAY LOW: ₹18.65

ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਡ

₹ 163.35

OPEN: ₹160.2 , DAY HIGH: ₹166.9 , DAY LOW: ₹159

Downloads