ਮੁਯਸਿਕ ਬਰੋੜਕਾਸਟਸ (Music Broadcast ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 19.3

₹0.75 (4.04%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹18.95 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹20.1 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹18.65

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮੁਯਸਿਕ ਬਰੋੜਕਾਸਟਸ (Music Broadcast ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4.04% ਜਾਂ 0.75 18.55 ਤੋਂ 19.3 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਮੁਯਸਿਕ ਬਰੋੜਕਾਸਟਸ (Music Broadcast ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4.04% ਜਾਂ 0.75 ਤੋਂ 18.55 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 19.3 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਮੁਯਸਿਕ ਬਰੋੜਕਾਸਟਸ (Music Broadcast ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 18.65 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 20.1 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY MEDIA P/E 0 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਯਸਿਕ ਬਰੋੜਕਾਸਟਸ (Music Broadcast ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 108.87 ਹੈ

ਮੁਯਸਿਕ ਬਰੋੜਕਾਸਟਸ (Music Broadcast ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 7,77,895 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਮੁਯਸਿਕ ਬਰੋੜਕਾਸਟਸ (Music Broadcast ) 23-Sep-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 32 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 27-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 12.2 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਮੁਯਸਿਕ ਬਰੋੜਕਾਸਟਸ ਲਿਮਿਟਿਡ(Music Broadcast Limited) with similar stocks

Downloads