-->

ਬਾਯਰ ਕ੍ਰੋਪਸਾਇਨ (Bayer Cropscience ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 6300

₹354.3 (5.96%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹5950 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹6538.55 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹5880.1

PESTICIDES AND AGROCHEMICALS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਬਾਯਰ ਕ੍ਰੋਪਸਾਇਨ (Bayer Cropscience ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 5.96% ਜਾਂ 354.3 5945.7 ਤੋਂ 6300 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਬਾਯਰ ਕ੍ਰੋਪਸਾਇਨ (Bayer Cropscience ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 5.96% ਜਾਂ 354.3 ਤੋਂ 5945.7 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 6300 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਬਾਯਰ ਕ੍ਰੋਪਸਾਇਨ (Bayer Cropscience ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 5880.1 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 6538.55 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਯਰ ਕ੍ਰੋਪਸਾਇਨ (Bayer Cropscience ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਬਾਯਰ ਕ੍ਰੋਪਸਾਇਨ (Bayer Cropscience ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2,84,769 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਬਾਯਰ ਕ੍ਰੋਪਸਾਇਨ (Bayer Cropscience ) 18-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 6538.55 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 25-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 2925 ਸੀ

Recommended

ਬਾਯਰ ਕ੍ਰੋਪਸਾਇਨ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 6300

OPEN: ₹5950 , DAY HIGH: ₹6538.55 , DAY LOW: ₹5880.1

ਪੀਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 2000

OPEN: ₹2045 , DAY HIGH: ₹2059.9 , DAY LOW: ₹1992.15

ਧਨੁਕਾ ਐਗਰੀਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 825.45

OPEN: ₹825 , DAY HIGH: ₹835.5 , DAY LOW: ₹810

ਰੈਲਿਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 299.1

OPEN: ₹312.9 , DAY HIGH: ₹315.9 , DAY LOW: ₹298.5

ਐਨਏਸੀਐਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 40.3

OPEN: ₹41.5 , DAY HIGH: ₹41.55 , DAY LOW: ₹39.85

Downloads