-->

ਅਉਸੋਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Ausom Enterprise ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 43

₹0.3 (0.7%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹42.95 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹43.7 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹42

TRADING
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅਉਸੋਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Ausom Enterprise ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.7% ਜਾਂ 0.3 42.7 ਤੋਂ 43 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਅਉਸੋਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Ausom Enterprise ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.7% ਜਾਂ 0.3 ਤੋਂ 42.7 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 43 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਅਉਸੋਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Ausom Enterprise ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 42 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 43.7 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਉਸੋਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Ausom Enterprise ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 2.71 ਹੈ

ਅਉਸੋਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Ausom Enterprise ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 9,744 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਅਉਸੋਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Ausom Enterprise ) 20-Nov-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 48.45 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 26-May-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 23 ਸੀ

Recommended

ਸ਼ਿਰਪੁਰ ਗੋਲਡ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 8.3

OPEN: ₹8.7 , DAY HIGH: ₹8.7 , DAY LOW: ₹8.25

ਐਮਐਸਟੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 172.3

OPEN: ₹164 , DAY HIGH: ₹174.35 , DAY LOW: ₹161.35

ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇਸ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 291.6

OPEN: ₹297.6 , DAY HIGH: ₹299.7 , DAY LOW: ₹287.3

ਅਉਸੋਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 43

OPEN: ₹42.95 , DAY HIGH: ₹43.7 , DAY LOW: ₹42

ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 0.3

OPEN: ₹0.3 , DAY HIGH: ₹0.3 , DAY LOW: ₹0.25

Downloads