મ્યુચ્યુઅલ ફંડ vs યુલિપ્સ

યુલિપ એટલે કે યુનિક લિન્કડ ઈન્સ્યોરન્સ પ્લાન વીમા અને રોકાણનું મિશ્રણ છે. યુલિપ વીમા પ્લાન શેર માર્કેટ અને બોન્ડસ બન્નેમાં રોકાણ કરીને વળતરના ફાયદાની સાથે વીમો પણ પૂરો પાડે છે.

યુલિપ અંગેની જાણકારીઃ

યુલિપ પર ચૂકવવામાં આવતા પ્રિમિયરની અમુક ચોક્કસ રકમ વીમામાં અને બાકીની રકમ સ્ટોકસ અને બોન્ડસમાં રોકવામાં આવે છે.

  • યુલિપમાં કરેલું રોકાણ સેકશન ૮૦સી અને ૮૦સીસી હેઠળ ટેકસમાંથી બાદ મળે છે.
  • યુલિપમાં લોક-ઈન-પિરિયડ પાંચ વરસનો છે.
  • યુલિપની ફી ઊંચી અને તેની પારદર્શકતા મ્યુચ્યઅલ ફંડ કરતાં ઓછી છે.
  • યુલિપમાં રોકાણ કરેલ લોકઈન પિરિયડ પહેલા ઉપાડવા જતાં વધારે ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવે છે.

યુલિપના વિકલ્પ તરીકે રોકણકારો ટર્મપ્લાન ઈન્સ્યોરન્સ-વીમામાં કે મ્યુચ્યઅલ ફંડસમાં રોકાણ કરી શકે છે.


નીચેની લિંકને ક્લિક કરીને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં રોકાણ શરૂ કરવા માટે હવે ફિક્કી એપ ડાઉનલોડ કરો.

Download Fintra app from Play Store

NIFTY top gainers stocks

Hindustan Unilever Limited

₹ 2099

₹-29.2 (-1.37%)

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

DIVERSIFIED

Sun Pharmaceutical Industries Limited

₹ 523.85

₹11.85 (2.31%)

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

PHARMACEUTICALS

Tech Mahindra Limited

₹ 807.9

₹20.95 (2.66%)

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

COMPUTERS - SOFTWARE

Dr. Reddy's Laboratories Limited

₹ 5306

₹478.75 (9.92%)

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

PHARMACEUTICALS

Nestle India Limited

₹ 16160

₹38.65 (0.24%)

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

FOOD AND FOOD PROCESSING

NIFTY top loosers stocks

NTPC Limited

₹ 90.9

₹2.25 (2.54%)

OPEN: ₹89.05 , DAY HIGH: ₹91.1 , DAY LOW: ₹88.7

POWER

Mahindra & Mahindra Limited

₹ 654.95

₹18.15 (2.85%)

OPEN: ₹640 , DAY HIGH: ₹659.4 , DAY LOW: ₹634.55

AUTOMOBILES - 4 WHEELERS

Axis Bank Limited

₹ 445.55

₹2.65 (0.6%)

OPEN: ₹444.55 , DAY HIGH: ₹449.3 , DAY LOW: ₹436.05

BANKS

IndusInd Bank Limited

₹ 616.2

₹-1.15 (-0.19%)

OPEN: ₹622.95 , DAY HIGH: ₹624.65 , DAY LOW: ₹600

BANKS

JSW Steel Limited

₹ 288.1

₹1.25 (0.44%)

OPEN: ₹285.3 , DAY HIGH: ₹293.55 , DAY LOW: ₹284.45

STEEL AND STEEL PRODUCTS