મ્યુચ્યઅલ ફંડસમાં રોકાણ કેવી રીતે કરશો ?

ફિકસ ડિપોઝીટ કરાવવી બહુ સહેલું કાર્ય છે, પણ મ્યુચ્યઅલ ફંડસમાં ખાતું ખોલાવવું અઘરું છે. જા તમારા મગજમાં પણ આ જ ખયાલ હોય તો મ્યુચ્યઅલ ફંડસમાં શરૂઆત કરવી એ ધાર્યા કરતાં સહેલું છે. મ્યુચ્યઅલ ફંડમાં એકાઉન્ટ ખોલાવવા માટે વન ટાઈમ રજીસ્ટ્રેશન જરૂરી છે. ત્યારબાદ તમે ફંડસને એક ક્લીકમાં ખરીદી અને વેચી શકો છો.

મ્યુચ્યઅલ ફંડસમાં રોકાણ કરવા માટે તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે છે. જેના માટે તમને સામાન્ય પુરાવા પેનકાર્ડ, સરનામાનો પુરાવો, (ડ્રાઈવિંગ લાયન્સ કે ટેલિફોન/ઈલેકટ્રીસીટી બિલ) પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો અને કેન્સલ ચેકની જરૂર પડે છે.

તમારે મ્યુચ્યઅલ ફંડ એડવાઈઝરને ઉપર મુજબના દરેક પુરાવાની તમારી સહી કરેલી ઝેરોક્ષ કોપી આપવાની રહે છે. જેને મ્યુચ્યઅલ ફંડ એડવાઈઝર અસલ પુરાવા સાથે ચેક કરીને કેવાયસીની પ્રક્રિયાને ...

હવે તો કેવાયસીની પ્રક્રિયા સરળ થઈ ગઈ છે અને આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ઈલેકટ્રોનિક રીતે પરિપૂર્ણ કરી શકાય છે અથવા તો તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. અમારી ટીમ ટૂંક સમયમાં તમારી સમક્ષ હાજર થઈ જશે.


નીચેની લિંકને ક્લિક કરીને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં રોકાણ શરૂ કરવા માટે હવે ફિક્કી એપ ડાઉનલોડ કરો.

Download Fintra app from Play Store

NIFTY top gainers stocks

Hindustan Unilever Limited

₹ 2099

₹-29.2 (-1.37%)

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

DIVERSIFIED

Sun Pharmaceutical Industries Limited

₹ 523.85

₹11.85 (2.31%)

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

PHARMACEUTICALS

Tech Mahindra Limited

₹ 807.9

₹20.95 (2.66%)

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

COMPUTERS - SOFTWARE

Dr. Reddy's Laboratories Limited

₹ 5306

₹478.75 (9.92%)

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

PHARMACEUTICALS

Nestle India Limited

₹ 16160

₹38.65 (0.24%)

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

FOOD AND FOOD PROCESSING

NIFTY top loosers stocks

NTPC Limited

₹ 90.9

₹2.25 (2.54%)

OPEN: ₹89.05 , DAY HIGH: ₹91.1 , DAY LOW: ₹88.7

POWER

Mahindra & Mahindra Limited

₹ 654.95

₹18.15 (2.85%)

OPEN: ₹640 , DAY HIGH: ₹659.4 , DAY LOW: ₹634.55

AUTOMOBILES - 4 WHEELERS

Axis Bank Limited

₹ 445.55

₹2.65 (0.6%)

OPEN: ₹444.55 , DAY HIGH: ₹449.3 , DAY LOW: ₹436.05

BANKS

IndusInd Bank Limited

₹ 616.2

₹-1.15 (-0.19%)

OPEN: ₹622.95 , DAY HIGH: ₹624.65 , DAY LOW: ₹600

BANKS

JSW Steel Limited

₹ 288.1

₹1.25 (0.44%)

OPEN: ₹285.3 , DAY HIGH: ₹293.55 , DAY LOW: ₹284.45

STEEL AND STEEL PRODUCTS