ਜ਼ੇਲਪੋਮੋਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ(Xelpmoc Design And Tech ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 197.5

₹9.4 (5%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹192 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹197.5 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹186.05

17-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜ਼ੇਲਪੋਮੋਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ(Xelpmoc Design And Tech ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 5% ਜਾਂ 9.4 188.1 ਤੋਂ 197.5 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਜ਼ੇਲਪੋਮੋਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ(Xelpmoc Design And Tech ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 5% ਜਾਂ 9.4 ਤੋਂ 188.1 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 197.5 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਜ਼ੇਲਪੋਮੋਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ(Xelpmoc Design And Tech ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 186.05 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 197.5 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY IT P/E 26.3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੇਲਪੋਮੋਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ(Xelpmoc Design And Tech ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਜ਼ੇਲਪੋਮੋਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ(Xelpmoc Design And Tech ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 65,333 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਜ਼ੇਲਪੋਮੋਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ(Xelpmoc Design And Tech ) 17-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 197.5 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 23-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 38 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਜ਼ੇਲਪੋਮੋਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ(Xelpmoc Design And Tech Limited) with similar stocks

Downloads