ਵਿਦਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫੂਡ ਇੰਗਰੇਨਿਟੀਜ ਲਿਮਿਟਡ(Vidhi Specialty Food Ingredients ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 100

₹6.9 (7.41%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹92 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹101.5 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹91.85

17-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਵਿਦਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫੂਡ ਇੰਗਰੇਨਿਟੀਜ ਲਿਮਿਟਡ(Vidhi Specialty Food Ingredients ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 7.41% ਜਾਂ 6.9 93.1 ਤੋਂ 100 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਵਿਦਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫੂਡ ਇੰਗਰੇਨਿਟੀਜ ਲਿਮਿਟਡ(Vidhi Specialty Food Ingredients ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 7.41% ਜਾਂ 6.9 ਤੋਂ 93.1 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 100 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਵਿਦਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫੂਡ ਇੰਗਰੇਨਿਟੀਜ ਲਿਮਿਟਡ(Vidhi Specialty Food Ingredients ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 91.85 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 101.5 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫੂਡ ਇੰਗਰੇਨਿਟੀਜ ਲਿਮਿਟਡ(Vidhi Specialty Food Ingredients ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 14.03 ਹੈ

ਵਿਦਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫੂਡ ਇੰਗਰੇਨਿਟੀਜ ਲਿਮਿਟਡ(Vidhi Specialty Food Ingredients ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 4,99,084 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਵਿਦਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫੂਡ ਇੰਗਰੇਨਿਟੀਜ ਲਿਮਿਟਡ(Vidhi Specialty Food Ingredients ) 17-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 101.5 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 19-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 38 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਵਿਦਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫੂਡ ਇੰਗਰੇਨਿਟੀਜ ਲਿਮਿਟਡ(Vidhi Specialty Food Ingredients Limited) with similar stocks

Downloads