ਟਿਉਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Tube Investments of India ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 646.55

₹9.75 (1.53%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹638.7 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹659.8 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹635.5

17-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਟਿਉਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Tube Investments of India ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.53% ਜਾਂ 9.75 636.8 ਤੋਂ 646.55 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਟਿਉਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Tube Investments of India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.53% ਜਾਂ 9.75 ਤੋਂ 636.8 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 646.55 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਟਿਉਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Tube Investments of India ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 635.5 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 659.8 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਉਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Tube Investments of India ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 65.33 ਹੈ

ਟਿਉਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Tube Investments of India ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1,17,690 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਟਿਉਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Tube Investments of India ) 07-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 681.95 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 03-Apr-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 254 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਟਿਉਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ(Tube Investments of India Limited) with similar stocks

Downloads