ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੋਂਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (Tata Steel Long Products ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 336.4

₹5.95 (1.8%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹329 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹345 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹327

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੋਂਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (Tata Steel Long Products ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.8% ਜਾਂ 5.95 330.45 ਤੋਂ 336.4 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੋਂਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (Tata Steel Long Products ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.8% ਜਾਂ 5.95 ਤੋਂ 330.45 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 336.4 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੋਂਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (Tata Steel Long Products ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 327 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 345 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NA P/E NA ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੋਂਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (Tata Steel Long Products ) P/E ਅਨੁਪਾਤ NA ਹੈ

ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੋਂਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (Tata Steel Long Products ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 93,585 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੋਂਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (Tata Steel Long Products ) 02-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 486.8 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 24-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 164 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੋਂਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ(Tata Steel Long Products Limited) with similar stocks

Downloads