-->

ਟਾਟਾ ਮੈਟਾਲਿਕਸ (Tata Metaliks ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 548.5

₹19.9 (3.76%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹531.25 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹559.85 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹531

STEEL AND STEEL PRODUCTS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਟਾਟਾ ਮੈਟਾਲਿਕਸ (Tata Metaliks ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 3.76% ਜਾਂ 19.9 528.6 ਤੋਂ 548.5 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਟਾਟਾ ਮੈਟਾਲਿਕਸ (Tata Metaliks ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 3.76% ਜਾਂ 19.9 ਤੋਂ 528.6 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 548.5 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਟਾਟਾ ਮੈਟਾਲਿਕਸ (Tata Metaliks ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 531 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 559.85 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY METAL P/E 12.17 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਟਾ ਮੈਟਾਲਿਕਸ (Tata Metaliks ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 11.08 ਹੈ

ਟਾਟਾ ਮੈਟਾਲਿਕਸ (Tata Metaliks ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 75,149 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਟਾਟਾ ਮੈਟਾਲਿਕਸ (Tata Metaliks ) 14-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 688 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 25-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 308 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads