ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Sudarshan Chemical Industries ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 522.8

₹33.6 (6.87%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹493 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹538 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹490.1

DYES AND PIGMENTS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Sudarshan Chemical Industries ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 6.87% ਜਾਂ 33.6 489.2 ਤੋਂ 522.8 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Sudarshan Chemical Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 6.87% ਜਾਂ 33.6 ਤੋਂ 489.2 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 522.8 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Sudarshan Chemical Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 490.1 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 538 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.45 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Sudarshan Chemical Industries ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 26.41 ਹੈ

ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Sudarshan Chemical Industries ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 21,87,948 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Sudarshan Chemical Industries ) 18-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 538 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 19-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 290.1 ਸੀ

Recommended

ਪੋਡਦਾਰ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 210

OPEN: ₹189.9 , DAY HIGH: ₹215 , DAY LOW: ₹189

ਕਿਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 533.5

OPEN: ₹520 , DAY HIGH: ₹539 , DAY LOW: ₹502.4

ਬੋਡਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 70.65

OPEN: ₹70.75 , DAY HIGH: ₹73.3 , DAY LOW: ₹70.25

ਕਲੇਰੀਐਂਟ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ

₹ 355

OPEN: ₹362.95 , DAY HIGH: ₹364.25 , DAY LOW: ₹353.5

ਅਕਸ਼ਰਚੇਮ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 239.2

OPEN: ₹233.85 , DAY HIGH: ₹248 , DAY LOW: ₹232.6

Compare ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(Sudarshan Chemical Industries Limited) with similar stocks

Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers
Volume: 18,712
Last Price Change: -3.17%
Chromatic India
Volume: 51,266
Last Price Change: 0%
Kiri Industries
Volume: 2,19,903
Last Price Change: 3.38%
Bodal Chemicals
Volume: 6,44,490
Last Price Change: 0.64%
Clariant Chemicals (India)
Volume: 56,868
Last Price Change: -1.53%
Asahi Songwon Colors
Volume: 1,03,596
Last Price Change: 2.86%
Downloads