-->

ਸਟੀਲ ਸਟਰਿੱਪ ਵਿਹੀਲਸ (Steel Strips Wheels ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 452.05

₹18.6 (4.29%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹437.4 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹453.45 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹435.65

AUTO ANCILLARIES
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਟੀਲ ਸਟਰਿੱਪ ਵਿਹੀਲਸ (Steel Strips Wheels ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4.29% ਜਾਂ 18.6 433.45 ਤੋਂ 452.05 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਸਟੀਲ ਸਟਰਿੱਪ ਵਿਹੀਲਸ (Steel Strips Wheels ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4.29% ਜਾਂ 18.6 ਤੋਂ 433.45 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 452.05 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਸਟੀਲ ਸਟਰਿੱਪ ਵਿਹੀਲਸ (Steel Strips Wheels ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 435.65 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 453.45 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.45 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੀਲ ਸਟਰਿੱਪ ਵਿਹੀਲਸ (Steel Strips Wheels ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਸਟੀਲ ਸਟਰਿੱਪ ਵਿਹੀਲਸ (Steel Strips Wheels ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 44,423 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਸਟੀਲ ਸਟਰਿੱਪ ਵਿਹੀਲਸ (Steel Strips Wheels ) 20-Sep-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 799 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 20-May-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 316 ਸੀ

Recommended

ਗੈਬਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 111.5

OPEN: ₹114.4 , DAY HIGH: ₹114.65 , DAY LOW: ₹110

ਰੈਮਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 88.05

OPEN: ₹94.55 , DAY HIGH: ₹94.55 , DAY LOW: ₹88.05

ਆਟੋਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 31.4

OPEN: ₹32.5 , DAY HIGH: ₹32.85 , DAY LOW: ₹31.3

ਜੇਬੀਐਮ ਆਟੋ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 230.5

OPEN: ₹235.8 , DAY HIGH: ₹239 , DAY LOW: ₹227

ਫਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 622

OPEN: ₹634 , DAY HIGH: ₹639 , DAY LOW: ₹615

Downloads