-->

ਸਟਾਰ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Star Paper Mills ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 96.6

₹1.3 (1.36%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹96 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹97.4 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹95

PAPER AND PAPER PRODUCTS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਟਾਰ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Star Paper Mills ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.36% ਜਾਂ 1.3 95.3 ਤੋਂ 96.6 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਸਟਾਰ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Star Paper Mills ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.36% ਜਾਂ 1.3 ਤੋਂ 95.3 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 96.6 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਸਟਾਰ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Star Paper Mills ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 95 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 97.4 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.45 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਰ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Star Paper Mills ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 6.28 ਹੈ

ਸਟਾਰ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Star Paper Mills ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 63,081 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਸਟਾਰ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ (Star Paper Mills ) 01-Oct-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 174 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 24-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 60 ਸੀ

Recommended

ਸ਼੍ਰੇਨਿਕ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 48.1

OPEN: ₹49.8 , DAY HIGH: ₹49.8 , DAY LOW: ₹48

ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 43.6

OPEN: ₹44.3 , DAY HIGH: ₹44.3 , DAY LOW: ₹43

ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 13.65

OPEN: ₹13.65 , DAY HIGH: ₹14.3 , DAY LOW: ₹13.05

ਐਸਟ੍ਰੋਨ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 44.9

OPEN: ₹44.8 , DAY HIGH: ₹44.95 , DAY LOW: ₹42.4

ਸੁੰਦਰਮ ਮਲਟੀ ਪੈਪ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 1.25

OPEN: ₹1.25 , DAY HIGH: ₹1.25 , DAY LOW: ₹1.2

Downloads