-->

ਸੋਮਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Soma Textiles & Industries ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 3.05

₹0.1 (3.39%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹2.95 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹3.05 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹2.95

TEXTILES - COTTON
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸੋਮਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Soma Textiles & Industries ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 3.39% ਜਾਂ 0.1 2.95 ਤੋਂ 3.05 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਸੋਮਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Soma Textiles & Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 3.39% ਜਾਂ 0.1 ਤੋਂ 2.95 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 3.05 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਸੋਮਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Soma Textiles & Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 2.95 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 3.05 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.45 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਮਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Soma Textiles & Industries ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਸੋਮਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Soma Textiles & Industries ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 56,293 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਸੋਮਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Soma Textiles & Industries ) 24-Sep-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 4.05 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 19-May-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1.7 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads