ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੇਲਿਜੇੰਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) (Security and Intelligence Services (India) ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 381.1

₹11.6 (3.14%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹373.45 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹384.05 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹365.45

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੇਲਿਜੇੰਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) (Security and Intelligence Services (India) ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 3.14% ਜਾਂ 11.6 369.5 ਤੋਂ 381.1 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੇਲਿਜੇੰਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) (Security and Intelligence Services (India) ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 3.14% ਜਾਂ 11.6 ਤੋਂ 369.5 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 381.1 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੇਲਿਜੇੰਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) (Security and Intelligence Services (India) ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 365.45 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 384.05 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.45 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੇਲਿਜੇੰਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) (Security and Intelligence Services (India) ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 101.87 ਹੈ

ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੇਲਿਜੇੰਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) (Security and Intelligence Services (India) ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 90,958 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੇਲਿਜੇੰਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) (Security and Intelligence Services (India) ) 14-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1037.35 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 07-May-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 322.1 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੇਲਿਜੇੰਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ(Security and Intelligence Services (India) Limited) with similar stocks

Downloads