ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ (PNB Housing Finance ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 336

₹4 (1.2%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹335 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹338 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹332.05

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ (PNB Housing Finance ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.2% ਜਾਂ 4 332 ਤੋਂ 336 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ (PNB Housing Finance ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.2% ਜਾਂ 4 ਤੋਂ 332 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 336 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ (PNB Housing Finance ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 332.05 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 338 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY FINANCIAL SERVICES P/E 23.37 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ (PNB Housing Finance ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 9.73 ਹੈ

ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ (PNB Housing Finance ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 4,76,567 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ (PNB Housing Finance ) 23-Sep-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 714.75 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 26-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 145.65 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ(PNB Housing Finance Limited) with similar stocks

Downloads