-->

ਓਮ ਮੈਟਲ ਇੰਫਰਾਪਰੋਜੇਕਟਸ (OM Metals Infraprojects ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 17.7

₹0.65 (3.81%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹17.75 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹17.75 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹17.3

ENGINEERING
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਓਮ ਮੈਟਲ ਇੰਫਰਾਪਰੋਜੇਕਟਸ (OM Metals Infraprojects ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 3.81% ਜਾਂ 0.65 17.25 ਤੋਂ 17.7 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਓਮ ਮੈਟਲ ਇੰਫਰਾਪਰੋਜੇਕਟਸ (OM Metals Infraprojects ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 3.81% ਜਾਂ 0.65 ਤੋਂ 17.25 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 17.7 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਓਮ ਮੈਟਲ ਇੰਫਰਾਪਰੋਜੇਕਟਸ (OM Metals Infraprojects ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 17.3 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 17.75 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.45 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਓਮ ਮੈਟਲ ਇੰਫਰਾਪਰੋਜੇਕਟਸ (OM Metals Infraprojects ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 7.92 ਹੈ

ਓਮ ਮੈਟਲ ਇੰਫਰਾਪਰੋਜੇਕਟਸ (OM Metals Infraprojects ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 59,472 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਓਮ ਮੈਟਲ ਇੰਫਰਾਪਰੋਜੇਕਟਸ (OM Metals Infraprojects ) 11-Nov-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 29.7 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 19-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 9.9 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads