ਨੌਰਬੇਨ ਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Norben Tea & Exports ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 13.3

₹0.6 (4.72%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹13.3 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹13.3 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹13.3

TEA AND COFFEE
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨੌਰਬੇਨ ਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Norben Tea & Exports ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4.72% ਜਾਂ 0.6 12.7 ਤੋਂ 13.3 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਨੌਰਬੇਨ ਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Norben Tea & Exports ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4.72% ਜਾਂ 0.6 ਤੋਂ 12.7 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 13.3 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਨੌਰਬੇਨ ਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Norben Tea & Exports ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 13.3 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 13.3 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY FMCG P/E 38.89 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਰਬੇਨ ਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Norben Tea & Exports ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਨੌਰਬੇਨ ਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Norben Tea & Exports ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 10,665 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਨੌਰਬੇਨ ਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Norben Tea & Exports ) 01-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 16.25 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 13-Jul-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 2.9 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਨੌਰਬੇਨ ਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ(Norben Tea & Exports Limited) with similar stocks

CCL Products (India)
Volume: 1,76,827
Last Price Change: 4.27%
Harrisons Malayalam
Volume: 48,891
Last Price Change: -3.19%
Dhunseri Tea & Industries
Volume: 7,355
Last Price Change: -0.42%
Rossell India
Volume: 49,897
Last Price Change: 4.98%
Tata Coffee
Volume: 5,01,252
Last Price Change: 0.31%
The United Nilgiri Tea Estates Company
Volume: 5,042
Last Price Change: 1.4%
Downloads