-->

ਐਨ. ਬੀ. ਆਈ. ਇੰਡਸ੍ਟ੍ਰਿਯਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ (N. B. I. Industrial Finance Company ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 1440

₹60.5 (4.39%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹1381 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹1440 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹1381

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਨ. ਬੀ. ਆਈ. ਇੰਡਸ੍ਟ੍ਰਿਯਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ (N. B. I. Industrial Finance Company ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4.39% ਜਾਂ 60.5 1379.5 ਤੋਂ 1440 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਐਨ. ਬੀ. ਆਈ. ਇੰਡਸ੍ਟ੍ਰਿਯਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ (N. B. I. Industrial Finance Company ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4.39% ਜਾਂ 60.5 ਤੋਂ 1379.5 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1440 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਐਨ. ਬੀ. ਆਈ. ਇੰਡਸ੍ਟ੍ਰਿਯਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ (N. B. I. Industrial Finance Company ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 1381 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 1440 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY FINANCIAL SERVICES P/E 23.37 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ. ਬੀ. ਆਈ. ਇੰਡਸ੍ਟ੍ਰਿਯਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ (N. B. I. Industrial Finance Company ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਐਨ. ਬੀ. ਆਈ. ਇੰਡਸ੍ਟ੍ਰਿਯਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ (N. B. I. Industrial Finance Company ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 565 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਐਨ. ਬੀ. ਆਈ. ਇੰਡਸ੍ਟ੍ਰਿਯਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ (N. B. I. Industrial Finance Company ) 12-Feb-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1859.95 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 25-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1067 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਐਨ. ਬੀ. ਆਈ. ਇੰਡਸ੍ਟ੍ਰਿਯਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ(N. B. I. Industrial Finance Company Limited) with similar stocks

Downloads