-->

ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Motilal Oswal Financial Services ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 650.75

₹2.3 (0.35%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹650.55 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹664.5 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹646.05

FINANCE
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Motilal Oswal Financial Services ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.35% ਜਾਂ 2.3 648.45 ਤੋਂ 650.75 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Motilal Oswal Financial Services ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.35% ਜਾਂ 2.3 ਤੋਂ 648.45 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 650.75 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Motilal Oswal Financial Services ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 646.05 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 664.5 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY FINANCIAL SERVICES P/E 23.37 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Motilal Oswal Financial Services ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 42.89 ਹੈ

ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Motilal Oswal Financial Services ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 72,046 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (Motilal Oswal Financial Services ) 13-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 905.4 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 25-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 426 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads