-->

ਮਦਰਸਨ ਸੁਮੀ ਸਿਸਟਮਸ ਲਿਮਟਿਡ(Motherson Sumi Systems ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 122.75

₹0.84999999999999 (0.7%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹122.9 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹125.75 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹121.7

AUTO ANCILLARIES
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮਦਰਸਨ ਸੁਮੀ ਸਿਸਟਮਸ ਲਿਮਟਿਡ(Motherson Sumi Systems ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.7% ਜਾਂ 0.84999999999999 121.9 ਤੋਂ 122.75 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਮਦਰਸਨ ਸੁਮੀ ਸਿਸਟਮਸ ਲਿਮਟਿਡ(Motherson Sumi Systems ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.7% ਜਾਂ 0.84999999999999 ਤੋਂ 121.9 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 122.75 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਮਦਰਸਨ ਸੁਮੀ ਸਿਸਟਮਸ ਲਿਮਟਿਡ(Motherson Sumi Systems ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 121.7 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 125.75 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY AUTO P/E 145.68 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਦਰਸਨ ਸੁਮੀ ਸਿਸਟਮਸ ਲਿਮਟਿਡ(Motherson Sumi Systems ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 64 ਹੈ

ਮਦਰਸਨ ਸੁਮੀ ਸਿਸਟਮਸ ਲਿਮਟਿਡ(Motherson Sumi Systems ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1,57,51,108 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਮਦਰਸਨ ਸੁਮੀ ਸਿਸਟਮਸ ਲਿਮਟਿਡ(Motherson Sumi Systems ) 09-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 151 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 24-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 48.65 ਸੀ

Recommended

ਗੈਬਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 111.5

OPEN: ₹114.4 , DAY HIGH: ₹114.65 , DAY LOW: ₹110

ਰੈਮਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 88.05

OPEN: ₹94.55 , DAY HIGH: ₹94.55 , DAY LOW: ₹88.05

ਆਟੋਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 31.4

OPEN: ₹32.5 , DAY HIGH: ₹32.85 , DAY LOW: ₹31.3

ਜੇਬੀਐਮ ਆਟੋ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 230.5

OPEN: ₹235.8 , DAY HIGH: ₹239 , DAY LOW: ₹227

ਫਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 622

OPEN: ₹634 , DAY HIGH: ₹639 , DAY LOW: ₹615

Downloads