-->

ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਫੈਸ਼ਨ (Monte Carlo Fashions ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 181.8

₹7.25 (4.15%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹177.55 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹185.15 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹176.05

TEXTILE PRODUCTS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਫੈਸ਼ਨ (Monte Carlo Fashions ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4.15% ਜਾਂ 7.25 179.55 ਤੋਂ 181.8 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਫੈਸ਼ਨ (Monte Carlo Fashions ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4.15% ਜਾਂ 7.25 ਤੋਂ 179.55 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 181.8 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਫੈਸ਼ਨ (Monte Carlo Fashions ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 176.05 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 185.15 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.45 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਫੈਸ਼ਨ (Monte Carlo Fashions ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 6.73 ਹੈ

ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਫੈਸ਼ਨ (Monte Carlo Fashions ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 42,707 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਫੈਸ਼ਨ (Monte Carlo Fashions ) 30-Dec-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 316.5 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 30-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 121.05 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads