ਮਿੱਤਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ (Mittal Life Style ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 25.7

₹1.2 (4.9%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹25.7 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹25.7 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹24.5

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮਿੱਤਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ (Mittal Life Style ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4.9% ਜਾਂ 1.2 24.5 ਤੋਂ 25.7 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਮਿੱਤਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ (Mittal Life Style ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4.9% ਜਾਂ 1.2 ਤੋਂ 24.5 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 25.7 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਮਿੱਤਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ (Mittal Life Style ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 24.5 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 25.7 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NA P/E NA ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਤਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ (Mittal Life Style ) P/E ਅਨੁਪਾਤ NA ਹੈ

ਮਿੱਤਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ (Mittal Life Style ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 10,847 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਮਿੱਤਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ (Mittal Life Style ) 24-Jun-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 160.75 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 19-Aug-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 20.95 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਮਿੱਤਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲਿਮਟਿਡ(Mittal Life Style Limited) with similar stocks

Downloads