-->

ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Landmark Property Development Company ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 2.6

₹0.1 (4%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹2.6 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹2.6 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹2.4

CONSTRUCTION
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Landmark Property Development Company ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4% ਜਾਂ 0.1 2.5 ਤੋਂ 2.6 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Landmark Property Development Company ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 4% ਜਾਂ 0.1 ਤੋਂ 2.5 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2.6 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Landmark Property Development Company ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 2.4 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 2.6 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY REALTY P/E 49.44 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Landmark Property Development Company ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 75.19 ਹੈ

ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Landmark Property Development Company ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 51,779 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Landmark Property Development Company ) 18-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 2.6 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 03-Apr-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 0.75 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads