ਕਿਰਲੋਸਕ ਫੇਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Kirloskar Ferrous Industries ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 85.5

₹0.099999999999994 (0.12%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹87 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹87 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹82.5

18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕਿਰਲੋਸਕ ਫੇਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Kirloskar Ferrous Industries ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 0.12% ਜਾਂ 0.099999999999994 85.4 ਤੋਂ 85.5 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਕਿਰਲੋਸਕ ਫੇਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Kirloskar Ferrous Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 0.12% ਜਾਂ 0.099999999999994 ਤੋਂ 85.4 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 85.5 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਕਿਰਲੋਸਕ ਫੇਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Kirloskar Ferrous Industries ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 82.5 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 87 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NA P/E NA ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਲੋਸਕ ਫੇਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Kirloskar Ferrous Industries ) P/E ਅਨੁਪਾਤ NA ਹੈ

ਕਿਰਲੋਸਕ ਫੇਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Kirloskar Ferrous Industries ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 64,087 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਕਿਰਲੋਸਕ ਫੇਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Kirloskar Ferrous Industries ) 21-Aug-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 99 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 25-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 37 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Compare ਕਿਰਲੋਸਕ ਫੇਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(Kirloskar Ferrous Industries Ltd) with similar stocks

Downloads