-->

ਕਲਿਆਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Kalyani Investment Company ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 1335

₹30.15 (2.31%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹1287.1 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹1338 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹1287.1

FINANCE
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕਲਿਆਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Kalyani Investment Company ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 2.31% ਜਾਂ 30.15 1304.85 ਤੋਂ 1335 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਕਲਿਆਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Kalyani Investment Company ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 2.31% ਜਾਂ 30.15 ਤੋਂ 1304.85 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1335 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਕਲਿਆਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Kalyani Investment Company ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 1287.1 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 1338 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY FINANCIAL SERVICES P/E 23.66 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਿਆਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Kalyani Investment Company ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 13.39 ਹੈ

ਕਲਿਆਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Kalyani Investment Company ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 800 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਕਲਿਆਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Kalyani Investment Company ) 01-Jan-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1881.5 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 24-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 761.25 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads