-->

ਜੁੱਲੰਦੂਰ ਮੋਟਰ ਏਜੰਸੀ (ਦਿੱਲੀ) (Jullundur Motor Agency (Delhi) ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 30

₹1.7 (6.01%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹29.2 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹30 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹28.45

AUTO ANCILLARIES
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜੁੱਲੰਦੂਰ ਮੋਟਰ ਏਜੰਸੀ (ਦਿੱਲੀ) (Jullundur Motor Agency (Delhi) ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 6.01% ਜਾਂ 1.7 29.3 ਤੋਂ 30 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਜੁੱਲੰਦੂਰ ਮੋਟਰ ਏਜੰਸੀ (ਦਿੱਲੀ) (Jullundur Motor Agency (Delhi) ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 6.01% ਜਾਂ 1.7 ਤੋਂ 29.3 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 30 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਜੁੱਲੰਦੂਰ ਮੋਟਰ ਏਜੰਸੀ (ਦਿੱਲੀ) (Jullundur Motor Agency (Delhi) ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 28.45 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 30 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY AUTO P/E 145.09 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁੱਲੰਦੂਰ ਮੋਟਰ ਏਜੰਸੀ (ਦਿੱਲੀ) (Jullundur Motor Agency (Delhi) ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 8.02 ਹੈ

ਜੁੱਲੰਦੂਰ ਮੋਟਰ ਏਜੰਸੀ (ਦਿੱਲੀ) (Jullundur Motor Agency (Delhi) ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 7,289 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਜੁੱਲੰਦੂਰ ਮੋਟਰ ਏਜੰਸੀ (ਦਿੱਲੀ) (Jullundur Motor Agency (Delhi) ) 27-Aug-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 33.95 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 24-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 14.5 ਸੀ

Recommended

ਗੈਬਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 111.5

OPEN: ₹114.4 , DAY HIGH: ₹114.65 , DAY LOW: ₹110

ਰੈਮਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 88.05

OPEN: ₹94.55 , DAY HIGH: ₹94.55 , DAY LOW: ₹88.05

ਆਟੋਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 31.4

OPEN: ₹32.5 , DAY HIGH: ₹32.85 , DAY LOW: ₹31.3

ਜੇਬੀਐਮ ਆਟੋ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 230.5

OPEN: ₹235.8 , DAY HIGH: ₹239 , DAY LOW: ₹227

ਫਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

₹ 622

OPEN: ₹634 , DAY HIGH: ₹639 , DAY LOW: ₹615

Downloads