-->

ਇ ਸ ਮ ਟ (ISMT ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 11.55

₹0.55 (5%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹11.55 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹11.55 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹11.55

STEEL AND STEEL PRODUCTS
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇ ਸ ਮ ਟ (ISMT ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 5% ਜਾਂ 0.55 11 ਤੋਂ 11.55 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਇ ਸ ਮ ਟ (ISMT ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 5% ਜਾਂ 0.55 ਤੋਂ 11 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 11.55 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਇ ਸ ਮ ਟ (ISMT ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 11.55 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 11.55 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY METAL P/E 12.17 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇ ਸ ਮ ਟ (ISMT ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਇ ਸ ਮ ਟ (ISMT ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 25,269 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਇ ਸ ਮ ਟ (ISMT ) 18-Sep-2020 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 11.55 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 25-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1.85 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads