-->

ਇੰਡੋ ਰਾਮ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ (ਇੰਡੀਆ) (Indo Rama Synthetics (India) ) ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ

₹ 24.15

₹1.15 (5%)

ਖੁੱਲਾ(OPEN): ₹24.05 , ਉੱਚਾ ਦਿਨ( DAY HIGH): ₹24.15 , ਘੱਟ ਦਿਨ (DAY LOW) : ₹23.9

TEXTILES - SYNTHETIC
18-Sep-2020 16:00:00 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇੰਡੋ ਰਾਮ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ (ਇੰਡੀਆ) (Indo Rama Synthetics (India) ) ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 5% ਜਾਂ 1.15 23 ਤੋਂ 24.15 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਇੰਡੋ ਰਾਮ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ (ਇੰਡੀਆ) (Indo Rama Synthetics (India) ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 5% ਜਾਂ 1.15 ਤੋਂ 23 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 24.15 'ਤੇ ਆ ਗਈ

ਇੰਡੋ ਰਾਮ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ (ਇੰਡੀਆ) (Indo Rama Synthetics (India) ) ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ tra 23.9 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ high 24.15 ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ.

NIFTY 500 P/E 38.38 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੋ ਰਾਮ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ (ਇੰਡੀਆ) (Indo Rama Synthetics (India) ) P/E ਅਨੁਪਾਤ 0 ਹੈ

ਇੰਡੋ ਰਾਮ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ (ਇੰਡੀਆ) (Indo Rama Synthetics (India) ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 46,404 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ

ਇੰਡੋ ਰਾਮ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ (ਇੰਡੀਆ) (Indo Rama Synthetics (India) ) 23-Sep-2019 ਨੂੰ 52 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 35 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 25-Mar-2020 'ਤੇ 52 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 8.25 ਸੀ

Recommended

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 2099

OPEN: ₹2120 , DAY HIGH: ₹2127.55 , DAY LOW: ₹2090

ਸਨ ਫਾਰਮਸਟੁਕਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 523.85

OPEN: ₹517.45 , DAY HIGH: ₹535 , DAY LOW: ₹515

ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 807.9

OPEN: ₹793 , DAY HIGH: ₹808.8 , DAY LOW: ₹788

ਡਰ. ਰੇਡਡੀ'ਸ ਲੈਬ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 5306

OPEN: ₹5000 , DAY HIGH: ₹5496.95 , DAY LOW: ₹4950.25

ਨੇਸਤਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ

₹ 16160

OPEN: ₹16250 , DAY HIGH: ₹16250 , DAY LOW: ₹15925

Downloads